tarief 2024

 

Intake Shiatsu

 

60 euro (consult 40 minuten)

(Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering, check vooraf bij eigen verzekering )

 

Shiatsutherapie

85 euro (consult 60 min.)

(Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering, check vooraf eigen verzekering voor de max. vergoeding)

specifieke korte behandeling of kindconsult 1/2 consult 70 euro (40 min)

 

lang consult shiatsu 155 euro(110 min)

 

 

 

Chi Nei Tsang

verdieping/onderdeel shiatsutherapie


85 euro (consult 60 min.)

(Vergoeding mogelijk, via shiatsu bij aanvullende verzekering, check vooraf eigen verzekering voor de max. vergoeding)

 

Massages


Ontspanningsmassage of Shiatsu-massage of Holistic Pulsing (45 min consult)

70 euro ( incl BTW)

Ontspanningsmassage extra lang (90 min consult)

100 euro (incl BTW)

Ontspanningsmassage rug en schouders (30 min consult)

50 euro

Lomi Lomi massage (90 min consult) 

110 euro

Raindrop massage met etherische oliën (60-75 min consult)

90 euro (incl BTW)

 

 

 

Danstherapie

 

 

Danstherapie consult 90 euro

(Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering als vaktherapie, FVB, check vooraf eigen verzekering voor de max. vergoeding)

  


Kadobon

Naar wens en keuze aan te passen vanaf 25 euro 

Shiatsu Heerlen

* Mocht u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet na kunnen komen dan bestaat de mogelijkheid uw afspraak in overleg kosteloos te verzetten. Dit dient u uiterlijk 24 uur van te voren te doen. Indien u niet op uw afspraak verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt om het behandeltarief volledig in rekening te brengen.

Shiatsu Heerlen


De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

www.vbag.nl

Shiatsu Heerlen

 

 

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een overkoepelende organisatie die 
beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) 
certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten 
beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen 
beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en de cliënten. Alleen therapeuten op Hbo-niveau en 
artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van 
RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. 
www.rbcz.nu  

 

 

Klachtenregeling

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:

 

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/