Klachtenregeling

www.tcz.nu

Uw privacy

/privacy


Intake Shiatsu


45 euro (consult van 45 minuten)

(Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering, check vooraf bij eigen verzekering )


Shiatsu-therapie

70 euro (consult van 75 min.)

(Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering, check vooraf eigen verzekering voor de max. vergoeding)

specifieke korte behandeling 1/2 consult 50 euro (45 min)

Chi Nei Tsang


70 euro (consult van 75 min.)

(Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering, check vooraf eigen verzekering voor de max. vergoeding)


Movement Shiatsu


70 euro (consult van 75 min.)

(Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering, check vooraf eigen verzekering voor de max. vergoeding)


Massage/Kadobon


Shiatsu-massage of Holistic Pulsing

52,50 euro ( incl BTW) (45 min)


Raindrop MassageMassage met etherische olieen

70 euro (incl BTW) (60-75 min)

Acces Bars


Energetische behandeling (60-75 min)

70 euro (incl BTW)


Individuele Danstherapie


70 euro (incl BTW) (60 min)Shiatsu Heerlen

* Mocht u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet na kunnen komen dan bestaat de mogelijkheid uw afspraak in overleg kosteloos te verzetten. Dit dient u uiterlijk 24 uur van te voren te doen. Indien u niet op uw afspraak verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt om het behandeltarief volledig in rekening te brengen.

Shiatsu Heerlen

VBAG

De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

 

Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

www.vbag.nl

Shiatsu HeerlenRBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een overkoepelende organisatie die 
beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) 
certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten 
beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen 
beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en de cliënten. Alleen therapeuten op Hbo-niveau en 
artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van 
RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. 
www.rbcz.nu  

Shiatsu HeerlenTCZ

Naast de registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is 
ondergebracht in een aparte stichting: Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. Als u een 
klacht heeft over een therapeut kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep. 
www.tcz.nu