Tarieven 2023

Intake Shiatsu


55 euro (consult 40 minuten)

( Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering, check vooraf bij eigen verzekering )


Shiatsutherapie

79 euro (consult 60 min.)

( Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering, check vooraf eigen verzekering voor de max. vergoeding)

specifieke korte behandeling of kindconsult 1/2 consult 60 euro (40 min)

Chi Nei Tsang


79 euro (consult 60 min.)

(Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering, check vooraf eigen verzekering voor de max. vergoeding)


Massages


Ontspanningsmassage of Shiatsu-massage of Holistic Pulsing (50 min consult)

65 euro ( incl BTW)

Ontspanningsmassage extra lang (90 min consult)

95 euro (incl BTW)

Ontspanningsmassage rug en schouders (30 min consult)

45 euro

Lomi Lomi massage (90 min consult) vanaf juli

100 euro

Raindrop massage met etherische oliën (60-75 min consult)

85 euro (incl BTW)

DanstherapieDanstherapie consult 85 euro

(Vergoeding mogelijk bij aanvullende verzekering als vaktherapie, check vooraf eigen verzekering voor de max. vergoeding)


Kadobon

Naar wens en keuze aan te passen vanaf 25 euro
Shiatsu Heerlen

* Mocht u door ziekte of een andere reden uw afspraak niet na kunnen komen dan bestaat de mogelijkheid uw afspraak in overleg kosteloos te verzetten. Dit dient u uiterlijk 24 uur van te voren te doen. Indien u niet op uw afspraak verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt om het behandeltarief volledig in rekening te brengen.

Shiatsu Heerlen


De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Wij zijn een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

www.vbag.nl

Shiatsu HeerlenRBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg is een overkoepelende organisatie die
beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau)
certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten
beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen
beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en de cliënten. Alleen therapeuten op Hbo-niveau en
artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van
RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®.
www.rbcz.nuTCZ

Naast de registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is
ondergebracht in een aparte stichting: Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. Als u een
klacht heeft over een therapeut kunt u een klaagschrift indienen bij het College van Beroep.
www.tcz.nu